Tour đảo Điệp Sơn Dốc Lết Nha Trang
 

550,000đ/khách

  • Thời gian: 1 ngày
  • Phương tiện: Ca nô
  • Khởi hành: Hàng ngày